http://www.wvm.co.za/artikel.php
logo

Artikels

ARTIKELS PER ONDERWERP

Wie was die God van die Ou Testament?

01 Maart 2003Roderick C. Meredith (1930-2017)

Verstaan u die ware oorsprong van Jesus Christus? 
Weet u wie werklik die Tien Gebooie gegee het? Wie was werklik die God van die Ou Testament?

Lees Meer...

Het Jesus die Sabbatdag ontheilig?

01 Maart 2003Dexter B. Wakefield

Die pluk van koringare

Lees Meer...

Wat is ware opvoeding?

01 Maart 2003Richard F. Ames

’n Groot deel van die hedendaagse opvoeding is gegrond op ateïstiese of selfs anti-God konsepte. In die millennium sal God se lewenswyse ’n absolute ommekeer bring in opvoeding, maar u kan die egte waardes van opvoeding nóu ervaar!

Lees Meer...

Wat is ’n roeping van God?

01 Maart 2003Douglas S. Winnail

Is u geroep? Wat doen u met daardie roeping?

Lees Meer...

Vra en antwoorde: Jesus gekom het om weg te doen met wet?

09 Januarie 2003LKG Redaksie

Die God van die Ou Testament wat “’n oog vir ’n oog” en “’n tand vir ’n tand” eis, blyk streng te wees. Is dit nie waar dat Jesus gekom het om weg te doen met Sy Vader se wet van wrede gebondenheid nie?

Lees Meer...

Persoonlik - Is u SEKER?

01 Januarie 2003Roderick C. Meredith (1930-2017)

Die meeste mense gaan maar selfvoldaan deur die lewe met idees en oortuigings wat hulle nog nooit BEWYS het nie! Wanneer dit menings oor sportspanne of wie die wêreld se grootste politikus was, wie die mooiste aktrise is of dinge van daardie aard raak, is dit dalk nie te gevaarlik nie.

Lees Meer...

Wie is die geheimsinnige "Hoer" van Openbaring 17?

01 Januarie 2003Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wie is die geheimsinnige “Hoer” van Openbaring 17?

Lees Meer...

Bestaan daar 'n werklike duiwel?

01 Januarie 2003Richard F. Ames

Beïnvloed die wêreld van okkultisme ons jeug en ons hele samelewing toenemend? Is die duiwel werklik, en indien wel, hoe mislei hy die mensdom?

Lees Meer...

Bestaan daar ’n “Plan van God”?

01 Januarie 2003Douglas S. Winnail

Het u al ooit na u lewe en wêreldgebeure gekyk en gewonder: “Wat gaan wérklik aan? Wat beteken dit alles?” 

Lees Meer...

Die doel daarvan om “in Tale te Spreek”

01 Januarie 2003Phil Sena

Glo ons dat God altyd met ’n doel optree? Wanneer ons iets in die Bybel sien wat ons nie verstaan nie, soek ons dieper om die doel te vind? Dink ’n bietjie na oor die “spreek in tale” verskynsel soos dit in Handelinge 2 opgeteken staan. 

Lees Meer...
^