http://www.wvm.co.za/artikel.php
logo

Artikels

ARTIKELS PER ONDERWERP

Die opstanding was nie op Paassondag nie

01 Maart 2005John H. Ogwyn (1949–2005)

Miljoene belydende Christene trek jaarliks saam vir Paas-sonsopkomsdienste. Baie mense wat andersins selde kerk toe gaan, sal selfs op Paassondag aanbiddingsdienste bywoon by die kerk van hul keuse.

Lees Meer...

Verraai - vir 'n rede!

01 Maart 2005Douglas S. Winnail

Die inval in Irak het skokgolwe veroorsaak wat die geallieerde Westerse demokrasieë beide geskok en verbrokkel het. Binne ’n kwessie van weke het bondgenote van die Verenigde State en Brittanje hulle teenstanders geword, namate gemoedelikheid gekwyn en vyandigheid tot uitbarsting gekom het.

Lees Meer...

Die Geheelbeeld

01 Maart 2005Douglas S. Winnail

Waarvoor berei u geloof u voor?

Lees Meer...

Persoonlik - Die Groot MISLEIER

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Waar Hy praat van traumatiese en aardskuddende gebeure wat Sy Wederkoms onmiddellik vooraf sal gaan, sê Jesus Christus: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Lukas 21:36).

Lees Meer...

Profesieë in vervulling: Waar is die “Verlore” Stamme van Israel?

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Geleerdes en Bybelstudente wonder lank reeds oor waar die Verlore Stamme van Israel hulself bevind. Baie het aangeneem dat hulle na ’n tydperk van gevangenskap in antieke Assirië uit die geskiedenis verdwyn het of dat hulle na Jerusalem terug gedwaal en as Jode bekend geword het.

Lees Meer...

Die uitverkore volk

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Wie is hulle? Waarom is hulle uitverkore? Wat hou die toekoms vir hulle in?

Lees Meer...

Kry balans rakende gesondheid

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Gedurende ons onlangse Ouderlingsraadvergaderings het ons, onder andere, ons benadering tot goddelike genesing bespreek waar ek die menings van die Raadslede oor hierdie onderwerp wou bekom.

Lees Meer...

Bestudeer die Bybel!

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Hoe om dit te doen en waarom dit belangrik is.

Lees Meer...

Wat is deurslaggewend in u lewe?

01 Januarie 2005John H. Ogwyn (1949–2005)

Almal van ons word kragtig beïnvloed deur die wêreld om ons. Dit is duidelik dat ons almal grootliks deur ons families, gemeenskappe en kultuur gevorm word. Daarbenewens is ons dag-tot-dag bestaan dikwels ’n reeks reaksies tot die mense en gebeure wat ons daagliks teëkom.

Lees Meer...

Persoonlik - Wat het van die Waarheid geword?

01 November 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Dit is skokkend om te besef dat die meeste belydende Christenkerke in totale onkunde is oor die ware antwoorde op die lewe se belangrikste vrae: Waar het menslike lewe vandaan gekom? Waarom is u gebore? Waarheen gaan u na u dood?

Lees Meer...
^