http://www.wvm.co.za/bestel_bybelstudiekursus.php
logo

Bybelstudiekursus

person turning page in Bible

Klik hier vir die eerste les.

Les 1: Die Bybel: ’n Boek vir Vandag!

Bestel die volledige Bybelstudiekursus om meer te leer.
Klik hieronder om die volgende lesse te bestel:

Bestel Bybelstudiekursus

 • Les 2: Lewe Ons In Die “Laaste Dae”?
 • Les 3: Kan u Bybelprofesie Verstaan?
 • Les 4: Onthul: Die Hoofsleutel tot Bybelprofesie!
 • Les 5: Hoe Sou U God Beskryf?
 • Les 6: Waarom is u gebore?
 • Les 7: Die WARE Oorsprong van die Beskawing
 • Les 8: Wat is die Koninkryk van God?
 • Les 9: Wat is die ware Evangelie?
 • Les 10: Waarom die Tien Gebooie onderhou?
 • Les 11: Wat is ware bekering?
 • Les 12: Waar is die Kerk wat Jesus gebou het?
 • Les 13: Gedenk die Sabbatdag
 • Les 14: Die Pasga-seisoen: God se mense onskuldig gemaak!
 • Les 15: Pinksterseisoen: God se Mense word Geheilig!
 • Les 16: Die Herfsfeeste – God se Mense word met Heerlikheid beklee!
 • Les 17: Tiendes – God se finansiële plan vir u
 • Les 18: Gesondheid en Genesing
 • Les 19: Bou ’n Goddelike Huwelik
 • Les 20: Bou ’n Goddelike Gesin
 • Les 21: Verstaan die Christenskap van die Apostels
 • Les 22: Verstaan die krag van gebed
 • Les 23: Hulpmiddels vir Geestelike groei
 • Les 24: Bou Lewende Geloof
^