http://www.wvm.co.za/artikel.php
logo

Artikels

ARTIKELS PER ONDERWERP

Wat is FOUT met die Sabbat?

01 Maart 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Is belydende Christenleraars besig om “hul oë weg te keer” van die einste teken wat God gegee het om Sy mense te identifiseer? Deur wie se gesag is die vierde gebod verander of mee “weggedoen”?

Lees Meer...

Wat gebeur wanneer u sterf?

01 Maart 2005Richard F. Ames

Daar is baie vreemde beskouings aangaande die lewe na die dood! In die naam van Christelikheid word baie teenstrydige idees onderrig. Wat gebeur werklik wanneer u sterf?

Lees Meer...

God is besig om 'n Gesin te bou

01 Maart 2005Dexter B. Wakefield

God het die gesin ingestel. Wat vertel Sy skepping ons van Hom en van onsself?

Lees Meer...

Die opstanding was nie op Paassondag nie

01 Maart 2005John H. Ogwyn (1949–2005)

Miljoene belydende Christene trek jaarliks saam vir Paas-sonsopkomsdienste. Baie mense wat andersins selde kerk toe gaan, sal selfs op Paassondag aanbiddingsdienste bywoon by die kerk van hul keuse.

Lees Meer...

Verraai - vir 'n rede!

01 Maart 2005Douglas S. Winnail

Die inval in Irak het skokgolwe veroorsaak wat die geallieerde Westerse demokrasieë beide geskok en verbrokkel het. Binne ’n kwessie van weke het bondgenote van die Verenigde State en Brittanje hulle teenstanders geword, namate gemoedelikheid gekwyn en vyandigheid tot uitbarsting gekom het.

Lees Meer...

Die Geheelbeeld

01 Maart 2005Douglas S. Winnail

Waarvoor berei u geloof u voor?

Lees Meer...

Persoonlik - Die Groot MISLEIER

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Waar Hy praat van traumatiese en aardskuddende gebeure wat Sy Wederkoms onmiddellik vooraf sal gaan, sê Jesus Christus: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Lukas 21:36).

Lees Meer...

Profesieë in vervulling: Waar is die “Verlore” Stamme van Israel?

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Geleerdes en Bybelstudente wonder lank reeds oor waar die Verlore Stamme van Israel hulself bevind. Baie het aangeneem dat hulle na ’n tydperk van gevangenskap in antieke Assirië uit die geskiedenis verdwyn het of dat hulle na Jerusalem terug gedwaal en as Jode bekend geword het.

Lees Meer...

Die uitverkore volk

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Wie is hulle? Waarom is hulle uitverkore? Wat hou die toekoms vir hulle in?

Lees Meer...

Kry balans rakende gesondheid

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Gedurende ons onlangse Ouderlingsraadvergaderings het ons, onder andere, ons benadering tot goddelike genesing bespreek waar ek die menings van die Raadslede oor hierdie onderwerp wou bekom.

Lees Meer...
^