http://www.wvm.co.za/artikel.php
logo

Artikels

ARTIKELS PER ONDERWERP

Beoefen dienende leierskap

01 November 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Een van die grondbeginsels van die Lewende Kerk van God se opdrag is: “Onderrig en beoefen dienende leierskap in hoe ons met ander mense omgaan”. Soos u mag onthou het ek hierdie sewe onderafdelings in detail in die Mei-Junie 2001 uitgawe van die Living Church News uiteengesit.

Lees Meer...

Verstaan die mens se lyding

01 November 2004Dexter B. Wakefield

Teoloë en filosowe kan dit nie kleinkry nie. Indien God genadig en goed is – maar ook almagtig – waarom is daar sulke verskriklike lyding?

Lees Meer...

'n Lewenswyse

01 November 2004LKG Redaksie

Die meeste van u wat lank reeds lidmate van die Kerk is, sal onthou dat mnr. Herbert Armstrong ons in die 1950’s en 1960’s geleer het dat ware Christenskap ’n totale leefwyse is.

Lees Meer...

Persoonlik - Twee teenstrydige sienings

01 September 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Baie van u wil graag meer weet van God se weë en hoe om die ware God en Sy Seun, Jesus Christus, te dien. So nie, sou u heel moontlik nie hierdie tydskrif gelees het nie.

Lees Meer...

Watter Christus aanbid U?

01 September 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Namate die einde van hierdie era nader, is dit absoluut noodsaaklik dat u en u geliefdes in pas is met die God van die Skepping. Hy is die enigste Een wat u waarlik kan beskerm en lei deur die traumatiese jare wat voorlê.

Lees Meer...

Die wêreld na die Derde Wêreldoorlog

01 September 2004Richard F. Ames

Die mensdom is voortdurend besig om wapens van massa vernietiging uit te vind en te vervaardig. Die wapens van die Eerste Wêreldoorlog dood 10 miljoen mense. Die wapens van die Tweede Wêreldoorlog dood 55 miljoen.

Lees Meer...

Profesieë in Vervulling: Europa en die Vatikaan se Agenda

01 September 2004Douglas S. Winnail

Merkwaardige ontwikkelings in Europa mag binnekort ’n hoogtepunt bereik in een van die deurslaggewendste gebeure in die geskiedenis van die vasteland.

Lees Meer...

Leer om die Weg na Vrede toe te pas

01 September 2004John H. Ogwyn (1949–2005)

Met die naderende lentefeeste, is ons gedagtes behoorlik gevestig op die vinnig naderende tyd wat ons noem “die wêreld van môre” – ’n tyd wanneer die nasies nie meer oorlog sal voer of dit onderrig nie en mense vrede en veiligheid regoor die wêreld sal geniet.

Lees Meer...

Satan se middele

01 September 2004Douglas S. Winnail

Weet u hoe die duiwel te werk gaan en waarom?

Lees Meer...

Samaritane: Oud en nuut

01 September 2004Robert J. Thiel

Beide die Ou en die Nuwe Testament vermeld die Samaritane. Terwyl die wêreld in die algemeen daarvan hou om op die gelykenis van “die barmhartige Samaritaan” te fokus, word daar nie gefokus op dít wat die Samaritane (en selfs die Israeliete wat hul verkeerde waardes gedeel het), verteenwoordig het nie.

Lees Meer...
^