http://www.wvm.co.za/artikel.php
logo

Artikels

ARTIKELS PER ONDERWERP

Persoonlik - Die Groot MISLEIER

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Waar Hy praat van traumatiese en aardskuddende gebeure wat Sy Wederkoms onmiddellik vooraf sal gaan, sê Jesus Christus: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Lukas 21:36).

Lees Meer...

Profesieë in vervulling: Waar is die “Verlore” Stamme van Israel?

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Geleerdes en Bybelstudente wonder lank reeds oor waar die Verlore Stamme van Israel hulself bevind. Baie het aangeneem dat hulle na ’n tydperk van gevangenskap in antieke Assirië uit die geskiedenis verdwyn het of dat hulle na Jerusalem terug gedwaal en as Jode bekend geword het.

Lees Meer...

Die uitverkore volk

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Wie is hulle? Waarom is hulle uitverkore? Wat hou die toekoms vir hulle in?

Lees Meer...

Kry balans rakende gesondheid

01 Januarie 2005Roderick C. Meredith (1930-2017)

Gedurende ons onlangse Ouderlingsraadvergaderings het ons, onder andere, ons benadering tot goddelike genesing bespreek waar ek die menings van die Raadslede oor hierdie onderwerp wou bekom.

Lees Meer...

Bestudeer die Bybel!

01 Januarie 2005Douglas S. Winnail

Hoe om dit te doen en waarom dit belangrik is.

Lees Meer...

Wat is deurslaggewend in u lewe?

01 Januarie 2005John H. Ogwyn (1949–2005)

Almal van ons word kragtig beïnvloed deur die wêreld om ons. Dit is duidelik dat ons almal grootliks deur ons families, gemeenskappe en kultuur gevorm word. Daarbenewens is ons dag-tot-dag bestaan dikwels ’n reeks reaksies tot die mense en gebeure wat ons daagliks teëkom.

Lees Meer...

Persoonlik - Wat het van die Waarheid geword?

01 November 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Dit is skokkend om te besef dat die meeste belydende Christenkerke in totale onkunde is oor die ware antwoorde op die lewe se belangrikste vrae: Waar het menslike lewe vandaan gekom? Waarom is u gebore? Waarheen gaan u na u dood?

Lees Meer...

Die "verskuilde" boodskap van Jesus Christus

01 November 2004Roderick C. Meredith (1930-2017)

Ek het in ’n algemene Protestante kerk grootgeword. Op een stadium was ek die klasleier van my Sondagskoolklas. My goeie maats, ’n groot groep ouens uit my buurt wat almal min of meer ewe oud was, het ook verskeie algemene kerke bygewoon en het sekerlik geweet wat onderrig is.

Lees Meer...

Tekens van die Wederkoms

01 November 2004Richard F. Ames

Bykans 2,000 jaar gelede het Jesus se dissipels Hom gevra wat die tekens van Sy wederkoms en die einde van hierdie eeu sal wees. Watter tekens en profetiese verloop van gebeure het Jesus in Sy antwoord vermeld? Ons moet weet wat die Bybel sê!

Lees Meer...

Het u dít wat benodig word?

01 November 2004Gerald Weston

Het u dit wat benodig word om ’n Christen te wees? Is u seker? Volgens Jesus Christus Self is dit nie so maklik om ’n Christen te wees as wat sommige mense wil voorgee nie.

Lees Meer...
^