http://www.wvm.co.za/lees-tydskrifte.php
logo

Tydskrifte

November - Desember 2019


Wat vier u?

Gerald Weston

Die wêreld se grootste vakansietyd is om die draai! Miljarde mense wêreldwyd sal die fiktiewe verjaarsdag van Jesus die Christus vier, maar mense met die gawe van onderskeiding, wonder of iemand wat aanspraak maak op Christelikheid, iets daarmee te doen behoort te hê. Hulle vra: “Waarom probeer mense om ’n dag wat deurdrenk is van heidense gebruike te verchristelik? Waarom vier hulle die geboorte van hulle Verlosser op die verjaarsdag van ’n denkbeeldige songod?” Die viering van Kersfees wat sy ontstaan te danke het aan die heidendom, is onbetwisbaar!

Lees Meer...

Is ons ’n dankbare nasie?

Richard F. Ames

Is u nasie dankbaar vir die seëninge wat God voorsien het? Besef hulle daardie seëninge kom van God – net soos ’n nasionale doel? Belangriker nog, besef ú hierdie dinge? Die Woord van God maak dit duidelik dat dit nodig is om dankbaar te wees!

Lees Meer...

Die klop - Behoort u bekommerd te wees?

J. Davy Crockett III

Het u al ooit wakker geskrik as gevolg van ’n onverwagte, dringende geklop aan u deur? U hart klop onmiddellik vinniger en u reageer baie haastig. Indien dit al met u gebeur het, hoop ek dit was ’n onbelangrike gebeurtenis wat u in die verbygaan kon hanteer. In hierdie era van toenemende misdaad, met inbegrip van huisinbrake wat aan die orde van die dag is, floreer die sekuriteitsbedryf met die installasie van alarmstelsels namate mense poog om hulleself en hulle eiendom te beskerm. Gesofistikeerde stelsels is nou beskikbaar om u bewus te maak daarvan dat iemand by u deur is, selfs wanneer u nie tuis is nie.

Lees Meer...

Waarom Kersfees?

Rod McNair

Vir baie mense is dit die wonderlikste tyd van die jaar. Hoeveel mense vier nogtans Kersfees sonder om regtig te verstaan waarom hulle dit doen? Dit is tyd om uit te vind.

Lees Meer...

Dit is Londen wat roep: Die absolute offer

John Meakin

Elke jaar op die elfde uur, op die elfde dag, van die elfde maand, staan die wêreld vir twee minute stil in herinnering aan die Wapenstilstand. Op hierdie presiese oomblik erken ons die opoffering van elkeen wat in die Eerste Wêreldoorlog gesterf het om die beginsels van vryheid te verdedig. 2018 was die honderdste keer dat ons die einde van hierdie verskriklikste “oorlog om alle oorloë te beëindig” sal onthou.

Lees Meer...

Sodat ons nie vergeet nie: Roep die lesse van die Eerste Wêreldoorlog in herinnering

Gerald Weston

Byna meer as ’n eeu het verstryk sedert die beëindiging van die Eerste Wêreldoorlog. Soos tyd verbygaan, vervaag die mensdom se herinneringe aan die “oorlog om alle oorloë te beëindig”. Watter lesse moet ons leer?

Lees Meer...

Die werke van Sy hande: Singende ruspes

Stuart Wachowicz

’n Hele paar uitgawes terug het ons gekyk na die merkwaardige verandering van ruspe na skoenlapper (“Die Skoenlapper: Meester van metamorfose”, Januarie-Februarie 2019). Hierdie nederige kreatuurtjie beskik egter oor veel meer verrassings vir diegene wat bereid is om hulle van naderby te beskou.

Lees Meer...

Vrae en Antwoorde: Hoe behoort ’n Christen Kersfees te beskou?

LKG Redaksie

Gee die Bybel enige riglyne oor hoe Christene Kersfees behoort na te kom?

Lees Meer...

Keerpunte in wêreldgeskiedenis: Europa se finale herlewing

Douglas S. Winnail

Baie mense voel aan dat ’n groot verandering in Europa aan die gang is – die legendariese landstreek waar die Griekse en Romeinse beskawings asook die Hervorming hulle oorsprong gehad het. Westerse waardes het in Europa versprei en die moderne wêreld verander. Alhoewel oorlog vir eeue lank ’n herhalende tema in Europa was, het min mense verwag dat die vonk wat in Augustus 1914 die vasteland aan die brand gesteek het, twee wêreldoorloë tot gevolg sou hê wat die kontinent sou verwoes en miljoene mense regoor die wêreld gedood en verwond het.

Lees Meer...
^