http://www.wvm.co.za/lees-tydskrifte.php
logo

Tydskrifte

Julie - Augustus 2010


Persoonlik - Geestesoorlog

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Agter die skerms van die belangrikste wêreldgebeure – wat egter alle wêreldgebeure en maatskaplike bewegings totaal deurdrenk – is die feit dat daar ’n werklike oorlog deur geeste gevoer word om beheer te verkry oor die mensdom se harte en verstande.

Lees Meer...

Amerika se laaste dae?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

U hele toekoms is op die spel! Dit word nou beïnvloed deur magte buite u beheer. U behoort te verstaan.

Lees Meer...

Die Helder Lyn

Dexter B. Wakefield

Regslui beskryf die “helder lyn-reël” as ’n duidelike standaard, afgelei van objektiewe feite, wat geen ruimte laat vir dubbelsinnigheid of interpretasie nie. Anders as regulasies wat “balanserende toetse” behels, is ’n helder lyn-wet duidelik omskryf.

Lees Meer...

Londen Roep: Nkosi Sikelel’ iAfrika

Rod King (1949-2019)

Indien u genesing benodig, behoort u die antwoord op hierdie vraag te ken!

Lees Meer...

Hemel, Hel en die Opstanding

Richard F. Ames

As prediker wat deur die jare begrafnisse gelei het, het ek baie weduwees, wewenaars en ander agterblywende gesinslede vertroos gesien deur die waarhede in hul Bybels – hulle weet God se woord belowe dat hulle geliefdes weer uit die dood opgewek sal word.

Lees Meer...

“Een klein treetjie vir die mens ...”

Rod McNair

Wat is ons plek in die heelal op die 40ste herdenking van die mens se eerste tree op die maan? Sal ons ooit die heelal “verower”?

Lees Meer...

Vrae en Antwoorde: “god van hierdie wêreld”

LKG Redaksie

Indien God almagtig is, waarom laat Hy Satan toe om die “god van hierdie wêreld” te wees (2 Korinthiërs 4:4)?

Lees Meer...

Profesie neem gestalte aan: ’n Honger na die Woord?

Douglas S. Winnail

God het die profeet Amos geïnspireer om te boekstaaf: “Kyk, daar kom dae, spreek die Here Here, dat Ek ’n honger in die land stuur, nie ’n honger na brood nie en nie ’n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor.

Lees Meer...
^