http://www.wvm.co.za/lees-tydskrifte.php
logo

Tydskrifte

Julie - Augustus 2003


Persoonlik - Reik na die doelwit!

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Een van die primêre gevare vir ons almal in God se Kerk is om te raak soos die Laodicense, met ander woorde om ’n louwarm gesindheid te hê. Ons is definitief in dít wat in die Bybel aangedui is as die “laaste tydperk” - die laaste kerk-era van God se Kerk, net voor die Verdrukking.

Lees Meer...

Die gevaar van vals bekering

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Miljoene mense neem hul “bekering” tot Christenskap as vanselfsprekend aan. Doen u dieselfde?

Lees Meer...

Die totstandkoming en ondergang van nasies

Richard F. Ames

Waar is al die groot ryke van die verlede? Waar is die Assiriese Ryk, die Babiloniese Ryk en die Romeinse Ryk? ’

Lees Meer...

Morele verval lê voor

Douglas S. Winnail

Een van die mees verbasende gebeure van die afgelope 50 jaar is die dramatiese verskuiwing weg van Judeo-Christen sedes, wat die fondament van die Westerse beskawing gelewer het.

Lees Meer...

Gehoorsaam God en gaan Sy rus binne

John H. Ogwyn (1949–2005)

Die Israeliete het vir 40 jaar deur die Sinai-woestyn getrek. Die oudste deel van die volk het herinneringe as tieners van die lewe in Egipte gehad en ’n lewe in die woestyn was al wat die oorgrote meerderheid van die Israelitiese bevolking geken het.

Lees Meer...

Waarom kry Christene swaar?

Ron Wheeler

Swaarkry is per definisie ’n pynlike ervaring. Waarom sal God dit dus in die lewe van ’n Christen toelaat en dan selfs die voordele daarvan besing?

Lees Meer...

Agape liefde

Mike McDaniel

Watter aspek van u Christenlewe sou u die graagste wou verbeter? Indien u in een spesifieke area kon groei, watter een sou u verkies? Daar is verskeie areas waarin ons as Christene moet groei.

Lees Meer...
^