http://www.wvm.co.za/lees-tydskrifte.php
logo

Tydskrifte

September - Oktober 2002


Persoonlik - Op soek na Ware Christenskap

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Ek wil graag die hoofdryfveer, die uiteindelike doelwit van die godsdiensleringe soos in die Wêreld van Môre-tydskrif vervat word, met al ons lesers deel. Diegene van ons wat betrokke is by hierdie Werk, is sonder twyfel “anders”. Hoe en waarom is ons anders?

Lees Meer...

Maak gereed vir Christus se Koms

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Die meeste van ons het seker al predikante so hoor praat. In die World Magazine van 29 April 1999 skryf outeur Andree Seu: “Ek ken 'n pastoor wat graag sê: 'Jesus kom vandag terug,' want, so verduidelik hy, watter dag Hy ookal kom, sal dit 'vandag' wees.”

Lees Meer...

Die Midde-Ooste In Profesie

Richard F. Ames

Dwarsdeur die geskiedenis het die menslike natuur egter oorlog gesien as die finale arbiter van geskille. Die apostel Paulus maak 'n diepsinnige stelling: “En die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie” (Romeine 3:17-18).

Lees Meer...

Die Gelykenis van die Tien Maagde Noodsaaklike lesse vir ons tyd

Douglas S. Winnail

Jesus het amper 2000 jaar gelede die gelykenis van die tien maagde vertel (Mattheus 25:1-13). Vir baie mense is dit 'n mooi Bybelstorie oor lampe, olie en huweliksvoorbereiding; tog is die gelykenis eintlik 'n waarskuwing van toestande wat aan die einde van die tyd sal voorkom.

Lees Meer...

Sewe Lesse uit Job - Beproewinge en Toetse

John H. Ogwyn (1949–2005)

Waar was u toe u van die tragiese gebeure van 11 September 2001 te hore gekom het? Ekself was onderweg na Abilene Texas, en het kort na my vertrek van die huis af die eerste berigte oor die motorradio gehoor. 

Lees Meer...
^