Studies dui steeds daarop dat ons wêreld al hoe meer gespanne word. Die Bybel verskaf aan ons beginsels wat ons nie slegs help om die spanning te hanteer nie maar ook om karakter te bou.

Vind u die lewe meer spanningsvol as wat dit selfs ’n paar jaar gelede was? Indien wel, is u nie die enigste een nie. Selfs in die Verenigde State – ’n land wat tans ’n finansiële oplewing geniet – het spanning ’n oorheersende invloed op die lewe van baie mense. In ’n verslag in Global Emotions 2019 het die Gallup-organisasie opgemerk: “Selfs al het hulle ekonomie floreer, was meer Amerikaners gespanne, kwaad en bekommerd in die afgelope jare as wat hulle gedurende die afgelope dekades op die meeste van tye was” (“Americans’ Stress, Worry and Anger Intensified 2018,” Gallup.com, 25 April 2019).

Die New York Times het die bevindings bekend gemaak: “In die Verenigde State het ongeveer 55% van die volwassenes gesê dat hulle gedurende ’n ‘groot gedeelte van die dag’ spanning ervaar, vergeleke met net 35% wêreldwyd ... Ongeveer 45% van die Amerikaners wat ondervra is, het gesê dat hulle die vorige dag ‘baie’ bekommerd gevoel het, vergeleke met ’n wêreldgemiddelde van 39%” (“Americans are Among the Most Stressed People in the World, Poll Finds”, New York Times, 25 April 2019). Dit blyk dat ’n gesonde ekonomie geen versekering teen die las van spanning en bekommernis is nie.

Terwyl ons ons tegnologie en lewenstempo in die 21ste eeu versnel, ervaar miljoene mense toenemend spanning, depressie en fisiese kwale. Daar was in die Washington Post ’n artikel met die titel: “Not only are Americans becoming less happy – we’re experiencing more pain too.” Die artikel berig oor navorsing wat gedoen is deur David Blanchflower van die Dartmouth Kollege en Andrew Oswald van die Universiteit van Warwick, wat “data oor die ervaring van pyn regoor die land” ondersoek het.

In 2011 het die Internasionale Sosiale Opname-program respondente in meer as 30 lande gevra hoe gereeld hulle fisiese kwale en pyne in die afgelope maand ervaar het. Amerikaners was die mees waarskynlike om gereelde pyn aan te meld, met 34% wat gesê het dat hulle dit “dikwels” of “baie gereeld” ervaar. In alle lande was die gemiddelde landswyd net 20%. “Aangesien die V.S. een van die rykste lande ter wêreld is en mense daar in beginsel een van die gemaklikste lewenstyle in die wêreld behoort te geniet, lyk dit vreemd – om dit sagkens te stel – dat die nasie so baie pyn ervaar”. skryf Blanchflower en Oswald (Washington Post, 6 Desember 2017).

Ja, spanning beïnvloed ons op diepgaande wyses! Hoewel deskundiges op die gebied van gesondheid ons egter nuttige strategieë kan gee om spanning te hanteer, is daar ’n ander Bron wat vir millennia bewys dat sy oorvloedige leiding ander bronne by verre oortref – God se Woord. Ja, u Bybel openbaar kragtige maniere om spanning, vrees, frustrasie en angs te oorkom.

Streef na die hoogste doelwitte!

Die boek Spreuke herinner ons daaraan om egte waardes na te streef. Ons lees: “Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie” (Spreuke 8:10-11). Diegene wat geld, luukse en glansryke besittings nastreef, is altyd bekommerd oor hoe hulle dit kan behou en nog meer kan bekom. Ons Verlosser, Jesus Christus, het kommentaar gelewer met betrekking tot diegene wat bekommerd is oor die verkryging van besittings: “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het” (Matthéüs 6:31-32). Indien u op God vertrou en Sy leiding volg, sal u wysheid verwerf en u sal vind dat u nie meer bekommerd is oor die obsessiewe soeke na méér fisiese dinge nie. U sal na iets veel sinvoller soek. Lees dit in u eie Bybel: “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Matthéüs 6:33). God is die gewer van elke goeie en perfekte geskenk (Jakobus 1:17). Hy het beloof om in ons behoeftes te voorsien (Filippense 4:19). Glo u Hom? Bied u spanning die hoof deur die hoogste doel na te streef: God se Koninkryk.

Staan stil en geniet en waardeer die skoonheid van die lewe!

Staan u ooit ’n oomblik stil om diep asem te haal in die vinnige wêreld van vandag? Staak u ooit ’n oomblik u aktiwiteite om iets mooi van die lewe te waardeer? U mag dalk u werksdag met spanning begin deur in swaar verkeer heen en weer te pendel. Dan, met die een afspraak of stilhouplek na die ander, kan u net ’n tydjie afknyp vir ’n vinnige happie vir middagete – as u nie die middagete heeltemal oorslaan nie. “Sokker-moeders”, soos hulle genoem word, vervoer hulle kinders na en van die skool en van een aktiwiteit na die ander. Sommige mense beoefen twee verskillende beroepe net om finansieel kop bo water te hou.

Sommige mense is so verslaaf aan tegnologie dat hulle voortdurend aanlyn is en daardeur kontak met hulle omgewing verloor. Baie mense in die Verenigde State mag Internet-aktiwiteite as ’n unieke probleem in hulle land beskou, maar dit word weerspreek in ’n interessante verslag van die London Telegraph: “Britse tieners bring meer tyd op die Internet deur as feitlik enigiemand anders ter wêreld. ’n Nuwe ondersoek het bevind dat hulle ongelukkiger en vatbaarder vir probleme van geestesgesondheid is. Byna een uit elke vier leerlinge in die V.K. Koninkryk word nou as ‘uitermatige’ verbruikers van die Internet beskou, met tienduisende van hulle wat drie keer langer aanlyn deurbring as die gemiddelde tyd wat kinders in die res van die ontwikkelde wêreld doen”. (“Britse kinders is meer as enige ander ontwikkelde land se kinders op die Internet en is as gevolg hiervan ongelukkiger,” (19 April 2017).

Wat bied God as alternatief? Ons lees: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande” (Psalm 19:2). Probeer om in voeling te kom met die natuur om spanning te verminder of selfs te voorkom. Neem ’n blaaskans. Indien u kan, vind ’n roosboom of ander bron van skoonheid in die natuur wat u kan waardeer. Neem snags ’n oomblik om die ontsagwekkende prag van die sterre daarbo te deurdink. Neem ’n oomblik om te bid en God te vertel van hoe u die wonders van Sy skepping waardeer. God sê vir ons: “Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is ’n rotsvesting vir ons” (Psalm 46:11-12).

Bid daaroor!

Is u wat sommige mense ’n “kommerkous” noem? Laat u toe dat u vrese en bekommernisse emosionele en fisiese spanning in u lewe veroorsaak? Die aartsvader Job kla, “As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe” (Job 3:25). Wat moes hy gedoen het? Die apostel Paulus het dit duidelik gestel: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God” (Filippense 4:6). Met ander woorde, deel u bekommernisse, u vrese en u besorgdhede met God in gebed!

Miskien is u bekommerd oor u behoeftes. Gaan weereens na God! Jesus sê vir ons dat God u behoeftes ken nog voordat u Hom vra (Matthéüs 6:8), maar Hy wil hê dat u vra sodat u ’n intiemer verhouding met Hom ontwikkel.

Is u bekommerd oor die toestand van u land? In ’n artikel waarin die “Stress in America”-opname bespreek word, het die Amerikaanse Psigologiese Vereniging berig: “Byna tweederdes van die Amerikaners (63%) sê die toekoms van die land is ’n baie groot of redelike belangrike bron van spanning, bietjie meer as voortdurende stresfaktore soos geld (62%) en werk (61%)“ (“US at ‘Lowest Point We Can Remember;’ Future of Nation Most Commonly Reported Source Of Stress,” 1 November 2017). Terwyl uiteenlopende ideologieë voortduur en mense verdeel, het baie mense gedurende die laaste paar jaar die spanning ervaar as gevolg van die verlies van langdurige, gewaardeerde vriendskappe. Wat behoort u dus te doen as u spanning oor die bestuur van u land ervaar? U Bybel gee die antwoord: Bid daaroor!

Ons behoort sekerlik te bid dat leiers in die regering barmhartigheid sal betoon aan diegene wat getrou daarna streef om God te gehoorsaam en om hulle in vrede te laat leef. Ons lees dit in die raad van die apostel Paulus aan die jong evangelis Timótheüs: “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid” (1 Timótheüs: 2:1-2). Daar is egter ’n ander aspek wat baie mense, selfs Christene, te maklik verwaarloos. Indien u spanning ervaar omdat u nie van die leier van u volk hou nie, behoort u te verstaan wie dit beskik het of toelaat dat daardie persoon regeer. “Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel” (Romeine 13:1). Indien u verstaan dat God in beheer is, kan u u persoonlike bekommernis oor die leiers van u land laat vaar en daarop fokus om te bid dat God se wil sal geskied.

Hoe behoort u te bid? Let op dat Paulus gesê het om “met danksegging” te bid (Filippense 4:6). Ja, vra wat u nodig het en wat u wil hê, maar moenie vergeet om God te dank vir al u seëninge nie. Indien u leer om u seëninge raak te sien en nie net u uitdagings nie, sal u leer om u probleme in ’n groter konteks te sien en daardie groter perspektief sal u spanning verminder.

Maak aanspraak op God se beloftes!

Terwyl u bid, moenie skroom om ook die beloftes van God vir uself op te eis nie! U Bybel is ’n skatkis van Sy onfeilbare en wonderlike beloftes. Die apostel Petrus bemoedig ons kragtig! Hy skryf aan ons:

“Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here! Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is” (2 Petrus 1:2-4).

Namate u aanspraak maak op die beloftes van God in gebed, kan u u spanning te bowe kom. Wat is ’n paar van daardie beloftes? God het beloof om ons gebede te beantwoord (Matthéüs 7:7-8); Hy het beloof om in al ons behoeftes te voorsien (Filippense 4:19); Hy het beloof om ons lewens te lei (Spreuke 3:5-6); Hy het beloof om aan ons die begeertes van ons hart te gee as ons ’n welbehae in Hom het (Psalm 37:4-5); Hy het ons gemoedsrus beloof (Filippense 4:6-7); Hy het die gawe van die Heilige Gees beloof (Handelinge 2:38; Lukas 11:13); Hy het die gawe van Sy liefde aan ons beloof (Romeine 5:5); en Hy het ons die ewige lewe beloof (1 Johannes 2:25). Dit is maar net ’n paar van hierdie beloftes. Daar is baie meer beloftes in die Bybel vir u, u vriende en geliefdes en vir alle mense op aarde – indien u na God sal gaan in gebed en in geloof deur ons Verlosser Jesus Christus.

Beplan vooruit!

Is spanning net sleg? Endokrinoloog Hans Selye definieer spanning as “die nie-spesifieke reaksie van die liggaam op enige eis wat daaraan gestel word” (Stress Without Distress, bl. 14). Hierdie definisie is van toepassing op “goeie” tipes spanning of “eustress”, soos die spanning wat met ’n bevordering in u werk gepaard gaan, sowel as “slegte” spanning of “angs”, soos wat u ervaar wanneer u agterkom dat u tjek geweier is. Albei soorte spanning is fisiologies dieselfde: Dit lei tot verhoogde bloeddruk, verhoogde asemhalingstempo, verhoogde spysverteringsaktiwiteit, verhoogde suiker en vetsure in die bloedsomloopstelsel, verhoogde metabolisme, verhoogde natriumretensie en verlaagde immuunfunksie.

Wanneer ons planne beraam, kan ons ons spanning op ’n positiewe manier aanwend. Ons het inderdaad positiewe stresfaktore in ons lewe nodig om dit lekker en interessant te maak en sekere stresfaktore help ons ook om meer produktief te wees. Spertye en aansporingsbonusse vir die afhandeling van take motiveer ons. Die navorser oor gesondheid, Jerrold Greenberg, beklemtoon dit: “Die doel van streshantering is nie om alle spanning uit te skakel nie ... Ons doelwit behoort te wees om die skadelike gevolge van spanning te beperk, terwyl die kwaliteit en lewenskrag van die lewe gehandhaaf word ”(Comprehensive Stress Management, bll. 12, 14).

Vir baie mense kan selfs ’n paar dae se vooruitbeplanning na ’n groot uitdaging lyk. Die opstel van ’n konsekwente skedule met stappe in die rigting van ons belangrikste doelstellings kan ons gesindheid ten goede verander. U het heel moontlik al van die wenk van tydsbestuur gehoor, dat wanneer u voor ’n moeilike taak te staan kom, u dit in baie kleiner take behoort te verdeel wat elkeen hanteerbaar is. In plaas daarvan om oorweldig te voel deur een groot uitdaging, kan u ’n reeks kleiner uitdagings hanteer.

Wat is egter die grootste van alle projekte – die grootste uitdaging? Soos ons vroeër bespreek het, behoort ons belangrikste strewe te wees om die Koninkryk van God te soek. Soos gereelde lesers van hierdie tydskrif weet, het God vir ons ’n wonderlike toekoms as lede van Sy gesin beplan. ’n Plan wat in ons huidige situasie byna ondenkbaar kan wees. Dit is egter binne bereik van ons denke indien ons gebruik maak van wat God ons gegee het. Ons kan die krag van Christus hê om ons te help om ons doelwitte te bereik! Die Skrif sê: “Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing” (2 Timótheüs 1:7). Onthou die vermaning van die apostel Petrus op Pinksterdag: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes; en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang” (Handelinge 2:38). Het u berou gehad oor u sondes? Is u doop volgens die Bybelse voorskrifte uitgevoer? Indien u ’n lewenslange verbintenis met God ernstig oorweeg, dan raai ek u aan om een van die vele leraars wat verbonde aan die Wêreld van Môre is, te raadpleeg. Ons het leraars in baie streke regoor die wêreld. Kontak die streekkantoor naaste aan u. Die lys verskyn op bladsy 2 van hierdie tydskrif of kontak ons op ons webwerf by wvm.co.za.

Behou ’n positiewe gesindheid!

Hoe vergelyk u persoonlike uitdagings met dié van die apostel Paulus? Hy het aan die Korinthiërs vertel van die spanning, beproewings en verdrukkinge wat hy verduur het: “Vyf maal het ek van die Jode ontvang veertig houe op een na. Drie maal is ek met stokke geslaan, een maal is ek gestenig, drie maal het ek skipbreuk gely, ’n nag en ’n dag het ek op die diepwater deurgebring” (2 Korinthiërs 11:24-25). Hoe het hy daardie spanning hanteer? Hy het daarop gefokus om ’n positiewe gesindheid te handhaaf. Selfs terwyl Paulus in die gevangenis was, het hy mede-gevangenes aangemoedig om dit ook te doen: “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees” (Filippense 4:8-9).

Dink aan daardie dinge wat waar is. Wat is waar? Jesus het tot die Vader gebid, “Heilig hulle in u waarheid. U woord is waarheid” (Johannes 17:17). Die Bybel, God se Woord, is waarheid. Dink aan die Skrifgedeeltes wat vir u belangrik is. Lees u Bybel. Merk, kleur of onderstreep daardie verse wat vir u iets besonders of betekenisvol is! Geagte leser, u en ek moet die Bybel lees. Ek moedig u aan om elke dag u Bybel te lees! God se Woord sal u inspireer. Dit sal help om u denke en gedagtes te suiwer. Soos Jesus gesê het: “Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het” (Johannes 15:3).

Paulus vra ons ook om te mediteer oor “alles wat lieflik is” (Filippense 4:8). Soms, wanneer ek spanning wil teenwerk, fokus ek op die lieflike, skilderagtige tonele wat ek al op my reise gesien het. Ek dink aan die sonsondergange wat ek regoor die wêreld gesien het. Ek dink aan mere en berge en pragtige reënboë. Mediteer oor die positiewe dinge en u sal u spanning verminder!

Wees lief vir u naaste!

Selfsug is ’n groot oorsaak van spanning. ’n Oormatige fokus op die eie ek dra net by tot die spanning in die lewe. U Bybel beklemtoon ’n eenvoudige, maar diepgaande beginsel. Die apostel Paulus het in sy lewe baie beproewings beleef, maar hy beklemtoon hierdie sleutelbeginsel soos deur die Here gegee: “Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang” (Handelinge 20:35).

U ken moontlik die verhaal van die Barmhartige Samaritaan. ’n Wetgeleerde het die vraag wat Jesus aan hom gestel het, korrek beantwoord en te kenne gegee dat hy die opdrag van God verstaan, dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself (Lukas 10:25-28). Let egter op: “Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste?” (Lukas 10:29). In antwoord hierop vertel Jesus die gelykenis van ’n priester en ’n Leviet wat gerespekteerde lede van die samelewing was maar hulle het verkies om verby ’n man te loop wat deur rowers aangeval was, sonder om hulp aan te bied. In plaas daarvan het die gewonde man die hulp wat hy nodig gehad het van ’n Samaritaan ontvang – ’n man op wie die Joodse bevolking van destyds neergesien het en hy was selfs bereid om die uitgawes te betaal vir die versorging van die slagoffer (verse 30-35). Toe vra Jesus vir die wetgeleerde, “Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy [die wetgeleerde] antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so” (verse 36-37).

Indien ons ons naaste liefhet en hulpbehoewendes help, verminder ons spanning en het ons ’n meer positiewe siening van die lewe. Al kry ons self swaar is dit nodig dat ons aan ander mense goed doen. Ons lees: “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade” (1 Petrus 4:19). Of, soos dit in die Nuwe Afrikaanse Vertaling gestel word: “Daarom moet dié wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper, en aanhou goed doen.” Ja, God verwag dat ons ons naaste sal liefhê en voortgaan om aan ander goed te doen, selfs wanneer ons spanning ondervind. Ons kan daarby baat vind om ons fokus na die behoeftes van ander mense te verskuif.

Selfs in die werkplek ontdek sommige ondernemings dat besorgdheid oor die spanning van hulle werkers op die ou end goed is. Vir Mark Bertolini, die voormalige hoofuitvoerende beampte van die Aetna-versekeringsmaatskappy, was dit ’n ontnugtering toe hy verneem dat die mees gespanne 20% van die werkers by sy onderneming jaarliks $1,500 meer aan gesondheidsorg bestee as diegene wat minder gespanne was. Bertolini het gereageer deur veranderings aan die maatskappy se beleid aan te bring. Om spanning te help verminder, het Aetna nie slegs finansiële spanning aangespreek deur die lone op intreevlak te verhoog en werkers te help om studielenings terug te betaal nie, maar die maatskappy het ook ’n bonus van $300 ingestel vir werknemers wat in staat was om vir 20 agtereenvolgende nagte 7,5 uur se slaap in te kry. Wat was die resultaat? Die werknemers het nie net verslag gegee dat hulle minder spanning ondervind nie, maar die maatskappy het sy bedryfswinsgrens van 8% tot 9,1% verhoog (“Stressed-out workers spend $1,500 more on health care each year,” CNBC.com, 19 Junie 2019). Ja, die beginsel van Lukas 6:38 – gee en dit sal aan u gegee word – is selfs op die sakewêreld van toepassing. Wanneer ons volgens die “weg van gee” manier leef, kan ons ons daaglikse spanning en dié van ander mense rondom ons verminder!

Liefde is spontane besorgdheid. Wanneer ons volgens die “gee” wyse leef, kan ons te midde van ons daaglikse spanning floreer. Dit word ook in die tweede groot Gebod gesê: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matthéüs 22:39).

Geagte lesers, ten spyte van ’n wêreld vol spanning, is dit moontlik om ons vrese, bekommernisse en beklemmings te oorwin? Ja, ons kan dit doen met God se hulp. U kan spanning oorleef én floreer! Pas die strategieë toe wat ons in hierdie artikel deurdink het en dank die Here vir Sy Woord wat met buitengewone groot en kosbare beloftes gevul is om u te help om die oorvloedige lewe te leef wat Hy vir u wil hê!