Volgens Bybelprofesieë is dit baie duidelik dat daar moeilike tye voorlê maar maak dit nét so duidelik dat daar ’n wonderlike wêreld van hoop en vreugde volg.

Die wêreldorde wat sedert die Tweede Wêreldoorlog geheers het is besig om te verbrokkel. Spanning tussen moondhede, toegerus met kernwapens, neem toe en die moontlikheid van wêreldwye oorlogvoering blyk groter te wees as wat dit in dekades was. Die Bybel openbaar dat die “Derde Wêreldoorlog” inderdaad nader kom – maar dit bied ook ’n bemoedigende boodskap oor die wêreld wat ná die konflik wag!

Die mensdom gaan steeds voort om massavernietigende wapens te ontwerp en te vervaardig. Wanneer al die totale saamgevoeg word, vind ons dat die wapens van die Eerste en Tweede Wêreldoorloë meer as 60 miljoen mense om die lewe gebring het! Sal die mensdom die Derde Wêreldoorlog kan oorleef of sal dit in die soort na-apokaliptiese nagmerrie verval, soortgelyk aan dit wat ons op filmskerms sien? Bybelprofesie openbaar ’n hoopvolle antwoord!

Ons in die Westerse wêreld beweer dat ons die lewe van elke individu hoog ag. Wanneer ons egter die geskiedenis van die mensdom in oënskou neem, sien ons die miljoene gesneuwelde soldate en burgerlikes in die nimmer-eindigende siklus van toenemende oorlog. Besef ons die leed wat nasies mekaar en hulleself aangedoen het? Die Amerikaanse Burgeroorlog het meer as 630,000 sterftes veroorsaak. Die Eerste Wêreldoorlog het tien miljoen sterftes tot gevolg gehad; die Tweede Wêreldoorlog was vir 55 miljoen sterftes verantwoordelik. Die oorlog tussen Iran en Irak het amper ’n miljoen sterftes veroorsaak. Die mens se onmenslikheid teenoor homself bevlek ons geskiedenis met menseslagting. Miljoene mense het tydens die massamoord van die Jode tydens die Tweede Wêreldoorlog gesterf asook onder die Khmer Rouge in Kambodja en as slagoffers van gruweldade in Rwanda, Bosnië en Kosovo, om net ’n paar op te noem.

Bybelprofesie openbaar duidelik dat alle nasies uiteindelik aan die Derde Wêreldoorlog sal deelneem. Daardie oorlog sal tot totale wêrelduitwissing van almal en alles op aarde lei – tensy God ingryp. Die aarde en die lewe daarop sal nouliks die Derde Wêreldoorlog oorleef, maar God sal ingryp.

Hoe sal die aarde daarná wees? Ons behoort te weet wat die goeie nuus ná die slegte nuus is. Daar is ’n nuwe wêreld aan die kom: Die wêreld van môre. Hoe sal dit wees? Wat sal die toekoms ná die Derde Wêreldoorlog inhou? Die Bybel openbaar dat u hoop kan hê ná die traumatiese gebeurtenisse wat nog gaan kom. U kan deel in die wonderlike wêreld van môre wat vol van vrede, oorvloed en God se liefde sal wees.

Intussen moet ons die realiteit van gevaarlike tye wat voorlê besef. Sal u voorbereid wees op die toekoms? U kan wees, indien u die God van die Bybel soek en Sy weë aanleer. Wanneer u dit doen, sal u besig wees om voor te berei vir die komende tydperk van vrede deur nou ’n voorsmaak van daardie vrede in u eie lewe te bring, selfs terwyl die wêreld rondom u na die rand van rampspoed voortsnel.

 

’n Tydperk van kosmosvernietiging?

Die kerneeu het gedurende die Tweede Wêreldoorlog begin. Op 6 en 9 Augustus 1945, het die Verenigde State die heel eerste atoombomme op die stede Hiroshima en Nagasaki in Japan laat val. Die tydperk van potensieel onmiddellike wêreldwye massavernietiging het aangebreek.

Het die gevaar van kernoorlog verminder? Ons kan slegs die koerante lees om te verstaan dat die potensiaal vir wêreldwye konflik ’n ontnugterende realiteit bly. Die diktatoriale regime van Noord-Korea gaan steeds voort om sy swaard te swaai en die Verenigde State uit te tart deur missiele te toets wat die vermoë het om Noord-Amerika met kernwapentuig te bereik. Die spanning tussen kerngewapende Indië en Pakistan bly ’n wêreldwye bekommernis – des te meer, gegewe die interne onstabiliteit wat Pakistan voortdurend teister. Verhoudings tussen die kernkragreuse van die Verenigde State, Rusland en China raak al hoe meer kommerwekkend en gespanne. So ook die verhouding tussen die Verenigde State en sy langbestaande na-oorlogse bondgenote in Europa, soos Duitsland. Die bedreiging van ’n terroristiese kernaanval dreig in die agtergrond, namate skurkagtige nasies potensiële geleenthede vir die verspreiding van kernmateriaal en tegnologie bied.

Die stabiliteit van die Pax Americana – die Amerikaanse Vrede – wat die moontlikhede van konflik op wêreldwye skaal na die ineenstorting van die Sowjetunie kon verhoed, het bykans heeltemal verdwyn. Die moontlikheid van die Derde Wêreldoorlog lyk weereens skrikwekkend werklik en dit neem toe in ’n tyd waar die vernietigende krag van die mens se tegnologie nog nooit groter was nie.

 

Wêreldoorlog kom

Die oorlog van alle oorloë lê nog vir ons voor. Ons het twee wêreldoorloë in die 20ste eeu beleef en die Derde Wêreldoorlog dreig in die 21ste eeu! Die volgende oorlog sal katastrofies wees. Die groot wetenskaplike, Albert Einstein, het eenkeer gesê: “Ek weet nie met watter wapens die Derde Wêreldoorlog geveg sal word nie, maar die Vierde Wêreldoorlog sal met ’n koue onverskilligheid geveg word”.

Geskiedenis lewer bewys van die bose neigings van mense en hulle waansinnige vernietigingsvermoë in elke oorlog. Waarheen sal dit alles lei? Jesus van Nasaret, wat weer sal kom om die wêreld van homself te red, het hierdie verskriklike werklikheid verklaar: “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Matthéüs 24:21-22).

Hier is die Verlosser se waarborg dat lewe op aarde nie met die Derde Wêreldoorlog sal eindig nie. Baie jare gelede tydens die Koue Oorlog, was ek persoonlik bekommerd oor die einde van die wêreld. Al wat ek op die horison kon sien, was ’n totale kernontbranding wat die aarde as verbrande oorblyfsel sou agterlaat. Die goeie nuus is dat Jesus Christus sal terugkeer om te verhoed dat die Derde Wêreldoorlog totale kosmosvernietiging veroorsaak. Soos Hy gesê het, “ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.” Daardie nuus behoort gerusstellend te wees. Ons behoort nogtans te weet wat voorlê, sodat ons die toekoms met geloof en moed kan aandurf.

Watter gebeurtenisse lei tot die Wederkoms van Jesus Christus? Die boek Openbaring beskryf die verdrukkings wat deur die beroemde Vier Perderuiters en hulle ritte veroorsaak sal word. Oorlog en hongersnood sal direk ’n kwart van die aarde vernietig, soos dit in Openbaring 6:7-8 aan ons vertel word. Die apostel Johannes het eerste-eeuse taal gebruik om die 21ste-eeuse oorlogvoering te beskryf. Byvoorbeeld, in die laaste fase van die Derde Wêreldoorlog, tydens die sesde basuingeklank, beskryf Johannes ’n massiewe weermag wat weswaarts oor die Eufraatrivier sal opruk wat vanaf Turkye deur Sirië en Irak na die Persiese Golf vloei. Johannes skryf: “En die sesde engel het geblaas, en ek het ’n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is, en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ’n derde van die mense dood te maak. En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tienduisend maal tienduisend; en ek het hulle getal gehoor” (Openbaring 9:13-16).

Johannes het in ’n visioen ’n massiewe inval weswaarts oor die Eufraatrivier gesien. Wat sal hierdie leër aan die bevolkings van die aarde doen? Dit sal een derde van die mensdom doodmaak. Ten minste twee miljard mense sal in hierdie fase van die Derde Wêreldoorlog sterf! Indien ons hierdie ramp wil ontvlug, behoort ons nou wakker te word! Dit is nodig om God te soek vir lewe, beskerming en redding.

Indien Westerse nasies hulle nie van hulle wettelose en anti-God lewenswyses distansieer nie, sal God ons in ’n groot verdrukking straf. Gereelde lesers van hierdie tydskrif weet dat die Amerikaanse en Britse afstammelinge onder die nasate van die huis van Israel tel. Ons is die afstammelinge van die patriarg Jacob, wie se naam na Israel verander is. Jeremia se profesie verwys direk na die Westerse nasies: “Wee, want die dag is groot, sonder weerga! [dit is ’n unieke tydperk in die mens se geskiedenis]. En dit is ’n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word” (Jeremia 30:7). God sal die Westerse nasies in die Derde Wêreldoorlog straf indien hulle hul nie bekeer nie! Bybelprofesie dui daarop dat net ’n klein persentasie sal oorleef, maar God sal die res van die Westerse nasies red.

Ons kan God dank dat Jesus Christus weer sal kom om die aarde te red en Sy Koninkryk te vestig. Die wêreld sal na die Derde Wêreldoorlog fisies en geestelik hernu word. Daar is hoop vir die toekoms. Daar is ’n nuwe wêreld aan die kom!

Ons leef in ’n gevaarlike wêreld. Die menslike natuur en vegtende nasies sal daardie gevare in die Derde Wêreldoorlog uitbrei. Bybelprofesie openbaar dat tydens hierdie oorlog ’n leër van 200 miljoen soldate van oos van die Eufraat, een derde van alle menslike lewe sal uitwis. Tensy die mensdom homself van sy opstand teen God en Sy weë bekeer, sal ons die grootste verdrukking sien wat die wêreld nog ooit ervaar het!

U kan ook lees oor die ekologiese verwoesting wat sal plaasvind tydens die Dag van die Here. Die eerste vier basuinplae beïnvloed die omgewing:

En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereedgemaak om te blaas.

En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ’n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas, en iets soos ’n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ’n derde van die see het bloed geword, en ’n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ’n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en ’n groot ster wat soos ’n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ’n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en ’n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die vierde engel het geblaas, en ’n derde van die son is getref en ’n derde van die maan en ’n derde van die sterre, sodat ’n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so (Openbaring 8:6-12).

Die omgewing sal verwoes word. Die vyfde en sesde basuine openbaar militêre aksies en gebeure wat tot die Wederkoms van Christus lei.

 

Christus se Wederkoms bring vrede

Laastens kondig die sewende basuin die nuus aan wat alle nasies nodig het. Die Koninkryk van God sal blywende vrede na hierdie aarde bring. “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Openbaring 11:15).

Dit is die goeie nuus waarvoor ons almal bid! Vleeslike, wederstrewige nasies sal dit nogtans nie as goeie nuus beskou nie. Ongelooflik, maar hulle sal met Sy Wederkoms teen Christus veg. Soos die Skrif aan ons sê: “Die nasies was vertoornd” oor Sy Wederkoms (vers 18). Openbaring 19 gaan voort om daardie geveg en die gevolge daarvan te beskryf. Die nasies sal leer dat hulle nie teen die Opperbevelhebber van die hemel se leërs, Jesus Christus kan wen nie.

Wat gebeur volgende? Almal op die aarde sal die Wederkoms van Christus sien: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (Openbaring 1:7). Die meeste mense wat die Derde Wêreldoorlog oorleef het, sal verstaan dat die mens se weë tot die dood lei (verwys Spreuke 14:12; 16:25). Hulle sal hulle bekeer en begin om God se liefde vir hulle te verstaan. Hulle sal besef dat Jesus Christus se kruisiging en Sy gestorte bloed vir hulle sondes betaal het. Hulle sal ontvanklik wees en ’n nuwe lewenswyse aanleer.

Daar sal ’n tweede uittog wees. Oorlewende gevangenes uit Westerse nasies sal ’n nuwe lewe in ’n nuwe land begin: “Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê: So waar as die Here leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie, maar: So waar as die Here leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land” (Jeremia 23:7-8).

Oorlewendes, nederig gemaak deur die Derde Wêreldoorlog, sal hulle tot God wend en Sy seëninge en weë aanvaar:

En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ’n volk en Ek sal vir julle ’n God wees. (Eségiël 36:24-28).

Hierdie is die tyd wanneer al die opgestane en onsterflike heiliges saam met Christus sal regeer. Koning Dawid, ’n man na God se eie hart, sal oor hierdie terugkerende vlugtelinge heers en hulle lei. Onthou, die groot verdrukking is die tyd van Jakob se benoudheid of Israel se benoudheid. Wat sal dan gebeur? “En op dié dag, spreek die Here van die leërskare, sal Ek sy juk verbreek van jou nek af en jou stroppe stukkend ruk; en vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Maar hulle sal die Here hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek” (Jeremia 30:8-9).

Ja, die Koninkryk van God sal op hierdie aarde heers. “Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers” (Openbaring 5:9-10).

Die onsterflike heiliges sal konings en priesters wees wat oor nasies en stede gaan heers. Hulle sal die nasies onderrig in God se lewenswyse. Die komende wêreldregering van God se Koninkryk sal oor alle nasies op aarde regeer. Die profeet Jesaja kondig die toekomstige regering onder die Messias aan:

Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen (Jesaja 9:5-6).

Die verwoeste stede sal herbou word. Die verlate plase sal weer opgebou word. “En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ’n volk en Ek sal vir julle ’n God wees. En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie” (Eségiël 36:28-30).
 

’n Pragtige nuwe wêreld

Die regering van die glorieryke Koninkryk van God op aarde sal prag en produktiwiteit meebring soos wat die wêreld nog nooit geken het nie. Ons kan ’n vlugtige blik op God se grootsheid verkry asook ’n voorsmaak van die wêreld van môre in die skepping rondom ons. God het die aarde geseën met wonderlike, majestueuse berge, groen valleie en produktiewe vlaktes. Ons verwonder ons aan die ongerepte mere en bruisende oseane. Ons waardeer die verskeidenheid blomme, plantlewe, voëls, diere en see-lewe. In die wêreld van môre sal die aard van diere verander. Jesaja gee aan ons hierdie duisendjarige visie:

Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Jesaja 11:6-9).

God het mense vir ’n wonderbaarlike doel geskep: Om vir alle ewigheid deel te wees van Sy goddelike Gesin. Hy het ons na Sy eie beeld geskape. Hy het aan mense die mag – die vryheid – gegee om tussen goed en kwaad te kies. Relatief min mense in die geskiedenis van die mens het die weg na die lewe gevind, wat God so ryklik deur Sy Seun, Jesus Christus aanbied. Die mens het oor die algemeen sy eie kop gevolg, ge-eksperimenteer met elke vorm van regering, godsdiens, filosofie, opvoeding, vermaak, wetenskap, tegnologie, besigheid en handel. Waar sal dit alles heen lei? Na die Derde Wêreldoorlog!

Die Skepper God het ’n plan om die mensdom te red. Daardie plan sluit ’n nuwe wêreld in, die wêreld van môre. Jesus Christus, die Vredevors, sal oor alle nasies op aarde regeer en alle volke die weg na volhoubare vrede leer. Die wapens van oorlogvoering sal omskep word in instrumente van vrede. Alle nasies sal na die nuwe wêreldhoofstad, Jerusalem, gaan. Hulle sal die ware God aanbid en leer dat die Wette van God – die Tien Gebooie – aan elkeen onderrig sal word volgens die weg van God se geregtigheid.

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem (Jesaja 2:2-3).

Dít is die wêreld waarna ons uitsien. Ná die verwoesting van die Derde Wêreldoorlog sal baie nasies nederig en leerbaar wees. Die Koning van die konings sal liefdevolle gesag uitoefen om vrede en voorspoed regoor die wêreld te verseker. Jesaja skryf verder: “En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (vers 4).

Terroriste sal nie meer doodmaak en vernietig nie. Stamme en nasies sal nie meer teen mekaar veg nie. Die menslike natuur – die basiese oorsaak van oorlog – sal verander. Mense sal die lewenswyse aanleer waarvan ons in die Bybel leer. Jesus sê: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God” (Lukas 4:4). Ons behoort daardie lewensweg aan te leer! Diegene wat hulle bekeer en gedoop is sodat Jesus Christus in hulle deur die gawe van die Heilige Gees kan leef, sal help om hierdie verwoeste wêreld weer op te voed. Vandag se ware Christene sal onderwysers wees in die wêreld van môre: “Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie – maar jou oë sal jou leraars sien; en jou ore sal ’n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan” (Jesaja 30:20-21).

Ware Christene leer nou daardie lewensweg aan. Ons word geroep om vredemakers te wees, om die lig van die wêreld en die sout van die aarde te wees, soos Jesus ons in Matthéüs 5 leer. Dit is die weg van liefde, mededeelsaamheid, hulp en diens. Alhoewel hierdie wêreld voortgaan om haat te ervaar, is God liefde, (1 Johannes 4:8, 16). Die wêreld ná die Derde Wêreldoorlog sal vir ’n duisend jaar God se goddelike liefde onder die heerskappy van Jesus Christus ervaar.

Christus leer ons: “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Matthéüs 6:33). Mag ons almal uitsien na Sy toekomstige Koninkryk op aarde en mag ons almal met hoop en geloof uitsien na die wêreld van môre!