Ons vind in die eerste vier verse van die boek Spreuke, Salomo se doel met die skryf van die boek, “Die spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid; om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg” (Spreuke 1:1-4).

Alhoewel enige een uit die lesse wat in hierdie boek vervat is kan leer, spreek Salomo herhaaldelik met jong mense. Dit is duidelik dat hierdie wyse koning die belangrikheid besef het van verantwoordelike gedrag wat in die huis aangeleer moet word, ter voorbereiding vir die tyd wanneer kinders grootword en die wêreld op hul eie moet aandurf. Dit is die rede waarom hy geskryf het: “Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie” of, soos die Nuwe Vertaling dit stel: “Gee leiding aan ’n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” (Spreuke 22:6).

Seks en gevolge

Die hantering van seksuele drange is een van die grootste uitdagings waarvoor omtrent alle jong mense te staan kom. Indien gefaal word om hierdie uitdaging suksesvol te hanteer, is dit ernstig, met verreikende en lewensveranderende gevolge. Ons weet dat as ons ons van ons sonde bekeer, God ons sal vergewe en ons skoon sal was van daardie sonde. Hy sal ons egter nie altyd vryskeld van die gevolge van ons dade nie.

Salomo se waarskuwings gee ons ’n geleentheid om die lesse wat hy geleer het te leer sonder om deur die fisiese, emosionele en geestelike pyn te gaan wat die gevolge is van oortreding van God se wet ten opsigte van seks buite die huwelik. Ons het ’n keuse, God waarsku ons oor die gevolge van die keuse van ’n sedelose pad: “My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar; want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop, en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is sy bitter soos wilde-als, soos ’n swaard aan weerskante skerp. Haar voete daal na die dood toe af, haar treë streef na die doderyk toe. Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie, wankel haar gange sonder dat sy dit weet. Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie” (Spreuke 5:1-8).

Let ook op wat sê Spreuke 6:23-28: “Want die gebod is ’n lamp en die onderwysing ’n lig en die teregwysinge van die tug ’n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir ’n slegte vrou, vir die gevlei van ’n vreemde tong. Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie; want vir ’n hoer verval ’n mens tot ’n stuk brood, en ’n ander se vrou maak jag op ’n kosbare lewe. Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry?” Asook: “Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets; slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie” (verse 32-33).

Besluit voor die tyd

Van al die besluite wat jy as jongmens sal moet neem, kan dit die belangrikste een wees. Die keuses wat jy maak aangaande afsprake met die teenoorgestelde geslag, seks en die huwelik, beïnvloed nie slegs u alleen nie, maar ook almal rondom u. Dit is belangrik dat jy voor die tyd besluit met watter soort mense jy wil uitgaan en met watter nie. Besluit nou, op grond van God se wet wat jy sal en wat jy nie sal doen nie en hou by die besluit! Die grootste vorm van beskerming teen swangerskap, siekte, hartseer, geestelike en emosionele littekens is om die grense wat God gestel het, te ken – om dan daarby te hou! Bly weg van seks buite die huwelik! Moenie swig voor druk nie, moet nie jou waardes kompromitteer nie! Moet nooit toelaat dat jy jouself in ’n situasie bevind waar jy in die versoeking kom om te sondig nie. As jy jouself egter in ’n situasie bevind waar jy mag ingee of nie, vlug! (1 Korinthiërs 6:18).

Dit is wat Josef gedoen het. Let op: “En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Ná hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê: Kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê: Kyk ... my heer ... geen kennis ... van wat in die huis is nie; en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is; hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? ... En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het ... kom hy eendag in die huis om sy werk te doen terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê: Kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug” (Genesis 39:6-13).

Dit is ’n feit dat die seksdrang van ’n jong, gesonde persoon sterk is. Dit is ook waar dat die menslike ras sal uitsterf as dit nie so was nie. Dit behoort egter net beoefen te word met die regte persoon, op die regte tyd, binne die grense van ’n huwelik. Seks buite die huwelik is sonde! Dit sal lei tot die vernietiging van die individu, die gesin, die gemeenskap en uiteindelik die hele nasie. Dit neem dissipline en karakter om die regte ding te doen, maar dit is die moeite werd.

Het jy geweet?

Indien jy ’n seksueel-aktiewe tiener is, het jy ’n een-in-vier kans om hierdie jaar ’n seksueel-oordraagbare siekte [SOS] op te doen. Indien jy dit skokkend vind, onthou dat die Sentrum vir Beheer en Voorkoming van Siektes berig dat die helfte van alle seksueel-aktiewe jong Amerikaners ’n seksueel-oordraagbare siekte sal opdoen teen die ouderdom van 25.

“In 1950 was daar twee bekende vorms van seksueel-oordraagbare siektes. Vandag is daar meer as 25. In die VSA alleen doen meer as drie miljoen tieners jaarliks ’n SOS op. Gegewe dat daar slegs sowat 28 miljoen tieners is, is dit ’n groot groep! Die gevolge van hierdie seksueel-oordraagbare siektes is so lelik as wat hul name is, gonorree, sifilis, mensluise [crabs], vratte, sjankroïede, chlamydia, inflammatoriese bekken-siekte, menslike papilloom virus, herpes ... SOS’e kan die oorsaak wees van servikale kanker, genitale vratte, steriliteit, onvrugbaarheid en dit kan siektes veroorsaak wat oorgedra kan word na ongebore en pasgebore babas. Dit is ’n bron van pyn en depressie en kan uiteindelik jou dood veroorsaak! Hoe jonger jy is, hoe meer vatbaar is jou liggaam om so iets op te doen, omdat tieners nog ’n laer vlak van teenliggaampies het om infeksie te beveg, as volwassenes” (The Six Most Important Decisions You’ll Ever Make, Sean Covey, bl. 202).

Sommige SOS’e is ongeneeslik, ingesluit herpes, die menslike papilloom virus asook VIGS! Oorweeg ook die emosionele impak van seks en die feit dat seksuele sedeloosheid gepaard gaan met skuldgevoelens en depressie.

Doen die regte ding! Handhaaf goddelike standaarde wat hierdie onderwerp van jou lewe aanbetref en word ryklik geseën deur dit te doen. Slaan ag op die advies wat deur die wyse koning Salomo gegee is en vermy die negatiewe gevolge wat aan jou weergegee is.