Wat sou u doen as u nie werk nie? Wat behoort werk vir u te doen?

Is werk niks meer as ’n vloek nie? Maak ons pogings regtig saak vir ons, of vir ander, of vir God?


Sou dit nie wonderlik wees as ek nooit weer hoef te werk nie?

Die meeste van ons het daardie gesegde of iets dergeliks al gesê of gehoor. Hoeveel van ons sou ons werk verlaat en ophou werk het indien ons skielike rykdom sou bekom? Is dit wat God van ons verlang – om vry te wees van die bande van “werk”?

Ek is reeds die derde geslag van hermodelleringskontrakteurs en ek sien uiteenlopende voorbeelde van die algemene gehalte van konstruksiewerk in my area. Met elke jaar wat verbygaan, verswak die kwaliteit al hoe meer. Ek moet dikwels ander mense se swak, werk wat in die eerste plek nie gedoen moes gewees het nie, regmaak. Vroeër vanjaar moes ek ’n ondersteuningsbalk bou om ’n swak geboude dak wat op die punt was om inmekaar te val, te stut. Ek word dikwels daardeur verstom en wonder hoe ’n werker bereid is om sulke slordige werk agter te laat.

Dit handel nie net oor “trots van vakmanskap” nie. In my beroep kan slordige werk tot ernstige probleme lei soos wanneer onder-bedrading of onvoldoende raamwerk dikwels tot besering of dood kan lei. Waarom lyk dit dus of so baie werkers nie omgee oor die gehalte van die werk wat hulle doen nie? Is werk net veronderstel om ’n betreurenswaardige swaarkry te wees, iets wat ons doen om “kos op die tafel” te sit? Of verwag God dat dit iets meer behoort te wees?

In die Bybel het God baie oor werk te sê; trouens, Hy was die eerste om te werk! In Johannes 1:1-4 vind ons dat God oor alle mag beskik. Hy besit alles. Uit Sy eie wil, het Hy die hemel en die aarde geskape (Genesis 1:1). Ons vind dat God wou werk, selfs toe Hy nie nodig gehad het om dit te doen nie. So, wat is werk? Dit is ’n baie onderskatte geskenk van God.

’n Klein deeltjie van God se eie krag is aan ons gegee. Hy het nie aan ons die vermoë gegee om iets uit niks te maak nie, maar Hy het aan ons die kreatiewe verbeelding gegee om baie te maak van min! Hy wil ook hê dat ons hierdie gawe moet gebruik en Hy het aan ons ’n voorbeeld gegee van hoe Hy hierdie krag van skepping gebruik. Deur Sy voorbeeld vind ons dat ons, soos Hy, genot uit ons werk behoort te put. God het in Genesis 1 aan die einde van elke dag nabetragting gehou oor Sy werk. “Toe sien God dat dit goed was.” Doen ons dit? Kyk ons aan die einde van ons werksdag terug en oordink ons die dinge wat ons gedoen het? Ons behoort!

Sommige mense tree op asof hulle werk “wegdoenbaar” is, onbelangrike take wat min of geen sorgsaamheid vereis nie. Hierdie idee is egter nie in lyn met die Skrif nie. Salomo het geskryf: “Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag” (Prediker 9:10). In Mattheüs 25:14-30 lees ons die gelykenis van die talente. Hoewel die “talent” hier ’n benaming van ’n geldeenheid is, is die vertaling uitdagend en die beginsel dieselfde. God het aan elkeen van ons ’n hoeveelheid vermoëns gegee en Hy verwag van ons om dit te vermeerder deur te werk. Selfs die werker met die minste moet meer teruggee as wat hy ontvang het. 
Uiteindelik verwag God van ons om goed te wees met dit wat ons doen en Hy wil hê ons moet hou van wat ons doen, net soveel soos Hy daarvan hou. Hoeveel is dit? “Want so lief het God die wêreld gehad [Genesis 1:31 ‘... alles wat Hy gemaak het’], dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 3:16).

Wil u graag in u werk uitblink? Wil u hê dat u kliënte tevrede moet wees met die uitvoering van u werk? Mediteer dan oor God se voorbeeld. Dink aan die einde van die dag na oor u werk. Vind tevredenheid in u goeie werk en wees gereed om môre harder te werk en nog beter te doen. So ’n gesindheid gaan nie ongesiens by werkgewers verby nie. Dit gaan ook nie ongesiens by God verby nie.